Maahisten kevään päivämääriä

Helmikuu

  • Ilmoittautuminen Kajolle https://kajo2022.fi/osallistujille/ilmoittautuminen/
  • Kajo Evolla 15. -23.7.2022 tarpojat ja sitä vanhemmat!
  • 2.2. ilmoittautuminen Kajolle päättyy

Maaliskuu

  • Ilmoittautuminen talviretkelle SiKa´22: kuksaan.fi/47871
  • 5.3. Talviretki Sudenpennut
  • 6.3. Talviretki Seikkailijat ja Tarpojat
  • Kevätkokous

Huhtikuu

  • 19.-24.4. Partioviikko

Toukokuu

  • vk. 20 Vikat kokoukset
  • 26.-29.5. Helaleiri Sudenpennuille ja Seikkailijoille Maahiset ja Koudat

Kutsu Maahisten sääntömääräiseen syyskokoukseen 2021

Tervetuloa Maahisten sääntömääräiseen syyskokoukseen 2021!

Kokous pidetään 28.11.2021 klo 9:15 Meriharjun luontotalossa (Uutelantie 32, 00990 Helsinki).

Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta. Etäosallistumisesta on ilmoitettava lippukunnanjohtajalle viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki 14 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 ääntenlaskijaa ja 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus: ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat ovat samat henkilöt.

4. Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus: Esityslista hyväksytään sellaisenaan. 

5. Lippukunnanjohtajan, lippukunnanapulaisjohtajan, ohjelmajohtajan ja pestijohtajan valinta

6. Lippukunnan hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

Päätösehdotus: Lippukunnanjohtajan, lippukunnanapulaisjohtajan, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan lisäksi neljä muuta hallituksen jäsentä.

7. Hallituksen muiden jäsenten valinta

8. Lippukunnan taloudenhoitajan, sihteerin ja kirjanpitäjän valinta

9. Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta toimintakaudelle 2022

10. Piirin seuraavien kokouksien edustajat

11. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022
Lippukunnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset vuodelle 2022.

10. Lippukunnanjohtajan tehtävänkuvauksen vahvistaminen
Lippukunnanjohtajan tehtävänkuvaus, joka löytyy Maahiset ry:n säännöistä:

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen muiden jäsenten kanssa:
1) Johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnassa annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti
2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa
3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin
4) toimia syyskokouksen vahvistaman erillisen tehtävänkuvauksen huomioiden

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

Adventtikalenterit ovat nyt myynnissä!

Adventtikalenterien myynti on alkanut ja jatkuu aina marraskuun loppuun asti! Tänäkin vuonna kalentereita voi perinteisen myynnin lisäksi tilata verkosta. Maahisten linkki verkkomyyntiin on https://www.adventtikalenteri.fi/osta/lippukunta/maahiset-ry

Kalenterin hinta on 10€, josta noin puolet menee suoraan lippukunnalle ja loput Pääkaupunkiseudun Partiolaisille sekä Suomen Partiolaisille. Kiitos tuestasi ❤

Sarjakuvassa voi olla 1 henkilö