Kutsu Maahisten vuoden 2019 sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Tervetuloa Maahiset ry:n vuoden 2019 sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Kokous järjestetään lauantaina 23.3. klo 12:45 Puskapartiolaiset ry:n tiloissa Puskapirtissä (Kvartsitie 4, 01150 Söderkulla, Sipoo, Suomi).

Mikäli aiot osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta, olethan yhteydessä lippukunnan hallitukseen vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki lippukunnan vähintään 14-vuotiaat jäsenet.

Kevätkokouksen esityslista

  1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätösehdotus: todetaan, ettei kokouksen puheenjohtaja ole esteellinen myöntämään vuoden 2018 hallitukselle tili- ja vastuuvapautta, mikäli kokous niin päättää.

Päätösehdotus: ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat ovat samat henkilöt.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen tarkastelu ja vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen tarkastelu ja vahvistaminen sekä vuoden 2018 hallituksen tili- ja vastuuvapaus

7. Lippukunnan jäsenmaksu 2020 ja Suomen Partiolaiset ry:n valtuuttaminen sen keräämiseen
Päätösehdotus: valtuutetaan Suomen Partiolaiset ry keräämään lippukunnan jäsenmaksu vuodelle 2020.

8. Muut esille tulevat asiat

9. Kokouksen päättäminen