Kutsu Maahisten sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2022

Tervetuloa Maahisten sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2022!

Kokous pidetään 27.3.2022 klo 16:00 Suutarilan nuorisotalolla (Seulastentie 11, 00740 Helsinki).

Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta. Etäosallistumisesta on ilmoitettava lippukunnanjohtajalle viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki 14 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 ääntenlaskijaa ja 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus: todetaan, ettei kokouksen puheenjohtaja ole esteellinen myöntämään hallitukselle tili- ja vastuuvapautta kohdassa 6., mikäli kokous niin päättää.

Päätösehdotus: ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat ovat samat henkilöt.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2021 toimintakertomuksen tarkastelu ja vahvistaminen

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen tarkastelu ja vahvistaminen sekä vuoden 2021 hallituksen tili- ja vastuuvapaus

7. Lisätalousarvio 2022

8. Lippukunnan jäsenmaksu 2023 ja Suomen Partiolaiset ry:n valtuuttaminen sen keräämiseen

Päätösehdotus: valtuutetaan Suomen Partiolaiset ry keräämään lippukunnan jäsenmaksu vuodelle 2023.

9. Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen

————————————————————

Tässä linkki Drive-kansioon, josta löytyy kaikki kokouksessa käsiteltävät tiedostot: https://drive.google.com/drive/folders/1R0lqGWHt-vq5s2pJjZXDVhLaHgW8bpGo?usp=sharing