Kutsu Maahisten sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2023

Tervetuloa Maahisten sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2023!

Kokous pidetään 26.3.2023 klo 14:00 Muonamiehenmökillä (Pallomäentie 3, 00740 Helsinki).

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki 14 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Lippukunnan sääntöjen 14 § mukaan: “Lippukunnan kokousten kutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lippukunnan internet-sivustolle tai julkaistava lippukunnan lehdessä tai lähetettävä postitse jäsenille.”

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus: Todetaan, ettei kokouksen puheenjohtaja ole esteellinen myöntämään hallitukselle tili- ja vastuuvapautta kohdassa 6, mikäli kokous niin päättää. Ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat ovat samat henkilöt.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2022 toimintakertomuksen tarkastelu ja vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen tarkastelu ja vahvistaminen sekä vuoden 2022 hallituksen tili- ja vastuuvapaus

7. Lippukunnan jäsenmaksu 2024 ja Suomen Partiolaiset ry:n valtuuttaminen sen keräämiseen
Päätösehdotus: Valtuutetaan Suomen Partiolaiset ry keräämään lippukunnan jäsenmaksu vuodelle 2024. Pidetään jäsenmaksu ennallaan 1- ja 2-jäsenten osalta (20€). Ei peritä 3-jäseniltä (perhepartio) lippukunnan osuutta jäsenmaksusta vuonna 2024.

8. Perhepartiolaisten liittymismaksu
Päätösehdotus: Maahisten perhepartiolaisilta (3-jäsenet) peritään liittymisen yhteydessä kertaluontoinen liittymismaksu 15 €. Maksu kattaa huivin sekä perhepartiolaisuuden aikana suoritettavat merkit, myöhemmin sudenpennuksi siirtyessä ei enää perittäisi uutta liittymismaksua (yleensä 25 €).

9. Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen

————————————————————
Drive-kansio, josta löytyy kaikki kokouksessa käsiteltävät tiedostot: https://drive.google.com/drive/folders/1fkrgyIDC3P8aXoz173Gtv_QbdRn6PV7S?usp=sharing