Kutsu Maahisten sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2024

Tervetuloa Maahiset ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2024!

Kokous pidetään 17.3.2024 klo 16.15 Suutarilan nuorisotalolla (Seulastentie 11, 00740 Helsinki).

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki 14 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet.

————————————————————
Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Lippukunnan sääntöjen 14 § mukaan: “Lippukunnan kokousten kutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lippukunnan internet-sivustolle tai julkaistava lippukunnan lehdessä tai lähetettävä postitse jäsenille.”

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus: Todetaan, ettei kokouksen puheenjohtaja ole esteellinen myöntämään hallitukselle tili- ja vastuuvapautta kohdassa 6, mikäli kokous niin päättää. Ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat ovat samat henkilöt.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2023 toimintakertomuksen tarkastelu ja vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen tarkastelu ja vahvistaminen sekä vuoden 2023 hallituksen tili- ja vastuuvapaus

7. Lippukunnan jäsenmaksu 2025 ja Suomen Partiolaiset ry:n valtuuttaminen sen keräämiseen
Päätösehdotus: Valtuutetaan Suomen Partiolaiset ry keräämään lippukunnan jäsenmaksu vuodelle 2025. Pidetään jäsenmaksut ennallaan (1- ja 2-jäsenten osalta 20€, 3-jäseniltä 0€).

8. Muut esille tulevat asiat

9. Kokouksen päättäminen

————————————————————
Drive-kansio, josta löytyy kaikki kokouksessa käsiteltävät tiedostot (voi päivittyä 17.3. asti): https://drive.google.com/drive/folders/1H4UMBeq1Tm0Dm4wiuB9_lrhuwOt53eRv?usp=drive_link