Kutsu Maahisten sääntömääräiseen syyskokoukseen 2023

Tervetuloa Maahisten sääntömääräiseen syyskokoukseen 2023!

Kokous pidetään 3.12.2023 klo 9.15 Töölön Sinisten kämpällä (Hummelvikintie 99, 02420 Kirkkonummi).

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki 14 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lippukunnan sääntöjen 14 § mukaan: “Lippukunnan kokousten kutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lippukunnan internet-sivustolle tai julkaistava lippukunnan lehdessä tai lähetettävä postitse jäsenille.”

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus: Ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat ovat samat henkilöt.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Lippukunnanjohtajan (hallituksen puheenjohtaja) valinta

6. Lippukunnanjohtajan apulaisen (hallituksen varapuheenjohtaja) valinta

7. Lippukunnan hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

8. Hallituksen muiden jäsenten valinta

9. Hallituksen sihteerin valinta

10. Lippukunnan taloudenhoitajan ja kirjanpitäjän valinta

11. Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta toimintakaudelle 2024

12. Piirin seuraavien kokouksien edustajat

13. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2024
Lippukunnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset.

14. Lippukunnanjohtajan tehtävänkuvauksen vahvistaminen
Lippukunnanjohtajan tehtävänkuvaus, joka löytyy Maahiset ry:n säännöistä:

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen muiden jäsenten kanssa:
1) Johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnassa annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti
2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa
3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin
4) toimia syyskokouksen vahvistaman erillisen tehtävänkuvauksen huomioiden

15. Muut esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättäminen

————————————————————
Drive-kansio, josta löytyy kaikki kokouksessa käsiteltävät tiedostot (päivittyy 3.12. asti): https://drive.google.com/drive/folders/1D8_K0ZDoq6h92lyatn35OTLHVwkxu28d?usp=sharing