Kutsu Maahisten vuoden 2022 sääntömääräiseen syyskokoukseen

Tervetuloa Maahiset ry:n vuoden 2022 sääntömääräiseen syyskokoukseen.

Kokous pidetään 4.12.2022 klo 9:15 Rekolan Partiomajalla (Kustaantie 47, 01400 Vantaa).

Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta ja etäosallistumisesta on ilmoitettava lippukunnanjohtajalle viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki 14 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen 4.12.2022 klo 9:15.

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Sääntöjen 14 § mukaan:

Lippukunnan kokousten kutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lippukunnan internet-sivustolle tai julkaistava lippukunnan lehdessä tai lähetettävä postitse jäsenille. “

 1. Kokouksen työjärjestys

Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

 1. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka toimivat lippukunnanjohtajana ja tämän apulaisena vuonna 2023.

 1. Lippukunnan ohjelmajohtajan ja pestijohtajan valinta

Valitaan ohjelmajohtaja ja pestijohtaja vuoden 2023 hallitukseen.

 1. Lippukunnan hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen
 1. Hallituksen muiden jäsenten valinta

Valitaan lippukunnan hallitus kaudelle 2023.

 1. Lippukunnan taloudenhoitajan, sihteerin ja kirjanpitäjän valinta

Valitaan lippukunnan taloudenhoitaja, sihteeri ja kirjanpitäjä kaudelle 2023.

 1. Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta toimintakaudelle 2023

Valitaan lippukunnan toiminnantarkastajat ja heille varahenkilöt toimintakaudelle 2023.

 1. Piirin seuraavien kokouksien edustajat

Seuraava Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kokous pidetään syksyllä 2023. Valtuutetaan vuoden 2023 hallitus valitsemaan kokousedustajat kokouksessaan.

 1. Talousohjesäännön vahvistaminen

Vahvistetaan lippukunnan talousohjesääntö. Pohjana liite 1, jota käsitellään ja päivitetään vielä Tossussa 3.12.2022.

 1. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2023

Lippukunnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset vuodelle 2023 (liitteet 2 ja 3). Esityksiä päivitetään Tossussa 3.12.2022.

 1. Lippukunnanjohtajan tehtävänkuvauksen vahvistaminen

Lippukunnanjohtajan tehtävänkuvaus, joka löytyy Maahiset ry:n säännöistä:

”Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen muiden jäsenten kanssa:

1) Johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnassa annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti

2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa

3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin

4) toimia syyskokouksen vahvistaman erillisen tehtävänkuvauksen huomioiden”

 1. Muut esille tulevat asiat
 1. Kokouksen päättäminen

Liitteet:

https://www.maahiset.net/wp-content/uploads/2022/11/liite1_talousohjesaanto-1.pdf

https://www.maahiset.net/wp-content/uploads/2022/11/liite2_talousarvio2023.pdf

https://www.maahiset.net/wp-content/uploads/2022/11/liite3_toimintasuunnitelma2023.pdf