Kutsu Maahisten ylimääräiseen viralliseen kokoukseen

Tervetuloa Maahiset ry:n ylimääräiseen viralliseen kokoukseen Peurantuvalle sunnuntaina 22.8.2021 klo 9.00. Peurantuvan osoite on Koivuharjuntie 78, 03100 Vihti.

Mikäli aiot osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta, olethan yhteydessä lippukunnan hallitukseen vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki lippukunnan vähintään 14-vuotiaat jäsenet.

Kokouksen esityslista:

  1. Kokouksen avaaminen
  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  1. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

Päätösehdotus: Ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat ovat samat henkilöt.

  1. Esityslistan hyväksyminen
  1. Hallituksen puuttuvien jäsenten valinta

Tapio Räsänen luopuu hallituspaikastaan. Hänen tilalleen valitaan uusi edustaja vuoden 2021 loppuun.

  1. Muut esille tulevat asiat
  1. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Maahisten hallitus