Maahisten huudot

”Pitkä” – Lippukunnan virallinen huuto

Maahinen maanalainen
vetten ja vuorten haltija
Pyytäisin maata maatakseni
en iäkseni vaan ajakseni!

”Vanha”

sano M
sano A
sano A
se on vasta MAA
sano H
sano I
sano SET
se on Maahiset!

Muumihuuto

Maa, Maa, Maa!
Ei mikään muumimaa
vaan Maahiset!

Pehmishuuto (esihuutaja huutaa ensin ja muut toistavat)

Maahiset on koviksii (Maahiset on koviksii)
Kaikki muut on pehmiksii (Kaikki muut on pehmiksii
)
Suklaan makusii pehmiksii (Suklaan makusii pehmiksii
)
Maahiset on koviksii
(Maahiset on koviksii)