Partio-suomi -sanakirja

Akela = sudenpentulauman johtaja

Baden-Powell, B-P (Bii-pii) = Englantilainen mieshenkilö, Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (myöhemmin Lordi Baden-Powell of Gilwell), joka perusti partion vuonna 1907.

Hallitus = Lippukunnan asioista päättävä neuvosto.

Ilmansuunta = Seikkailijoiden puolen vuoden ohjelmajakso.

Johtaja, Jode = Jokainen yli 15-vuotias lippukunnan toiminnassa oleva jäsen. Vetää yleensä vähintään yhtä laumaa, joukkuetta tai vartiota.

Jälki = Sudenpentuohjelmaan kuuluva merkki.

Kolo = Ryhmien kokoontumispaikka. Maahiset kokoontuvat kahdella kololla, joista toinen on Pallomäentiellä ja toinen Jousimiehentiellä.

Laavu = Kankainen tai puinen majoite, jossa on kolme seinää ja vino katto.

Lauma = 7-10 -vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.

Lippukunnanjohtaja, lpkj = Lippukunnan hallituksen puheenjohtaja, joka valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Lippukunta, lpk = Itsenäinen partiolaisten paikallisyhdistys. Koostuu pääasiassa sudenpennuista, seikkailijoista, tarpojista ja johtajistosta.

Maahinen = Reipas partiolainen, Maahiset-lippukunnan jäsen. Samaa nimitystä käytetään myös Maahisten lehdestä.

Niger, naigeri = Nuuskamuikkusen telttaa muistuttava majoite maksimissaan kuudelle hengelle.

Partiojohtaja, pj = Yli 18-vuotias, joka on suorittanut partiojohtajan peruskurssin. Pj:ksi kutsutaan myös puolijoukkuetelttaa.

Puolari, pj = Puolijoukkueteltta eli leirimajoite, johon mahtuu mukavasti 10-15 nukkumaan. Pj:ksi kutsutaan myös partiojohtajaa.

Samoajaryhmä = 15-17 -vuotiaiden partiolaisten vartio.

Sampo = Seikkailijajoukkueen johtaja.

Sekalippukunta = Lippukuntaan kuuluu sekä tyttöjä että poikia. Käytetään myös nimitystä ”yhteislippukunta”. Maahiset on sekalippukunta.

Seikkailijajoukkue = 10-12 -vuotiaiden seikkailijoiden ryhmä.

Taitomerkki = Kankainen merkki, jonka saa suoritettuaan tiettyjä merkkikohtaisia vaatimuksia.

Tarpojavartio = 12-15 -vuotiaiden partiolaisten ryhmä.

Tarppo = Tarpojien puolen vuoden ohjelmajakso.

Trangia = Retkikeitin, Maahisilla usein polttonesteellä toimiva. Tavataan myös kaasulla toimivia. Ei paras, mutta kestäisi varmasti ydinsodan.

Vaeltaja = 18-22 -vuotias partiolainen, Maahisten tapauksessa vaeltajat toimivat yleensä myös johtajina.

Vartio = Tarpojien ryhmä.

Vartionjohtaja= 12-15-vuotiaiden tarpojien ryhmän johtaja.

Kuva: Elina Saarikoski